Công dân Ninh Bình ở các tỉnh phía Nam muốn về quê cần những thủ tục gì?

Tỉnh Ninh Bình đã bố trí các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh: NT
Tỉnh Ninh Bình đã bố trí các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh: NT
Tỉnh Ninh Bình đã bố trí các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh: NT
Lên top