Công dân được hoãn nghĩa vụ quân sự trong trường hợp nào?

Lên top