Công chức của Bộ Nội vụ không được mặc quần bò, thắp hương tại công sở

Công chức của Bộ Nội vụ không được mặc quần bò, thắp hương tại công sở. Ảnh minh họa: LDO.
Công chức của Bộ Nội vụ không được mặc quần bò, thắp hương tại công sở. Ảnh minh họa: LDO.
Công chức của Bộ Nội vụ không được mặc quần bò, thắp hương tại công sở. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top