Công bố kết quả thanh tra lò mổ gây ô nhiễm ở Thanh Trì

Sau khi giết mổ lợn, những phế phẩm được chất đống lại bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: PV
Sau khi giết mổ lợn, những phế phẩm được chất đống lại bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: PV
Sau khi giết mổ lợn, những phế phẩm được chất đống lại bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: PV
Lên top