Công an vào cuộc xác minh "thầy bùa" bán 8,9 triệu đồng một lá “bùa yêu”

Trang Facebook "Thầy bùa yêu Pá Vi" có hơn 6.000 người theo dõi gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: QĐ
Trang Facebook "Thầy bùa yêu Pá Vi" có hơn 6.000 người theo dõi gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: QĐ
Trang Facebook "Thầy bùa yêu Pá Vi" có hơn 6.000 người theo dõi gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: QĐ
Lên top