Công an vào cuộc vụ múc trộm hàng nghìn khối đất ngoài đê ở Thái Bình

Hiện trường vụ múc trộm hàng nghìn khối đất ngoài đê sông Trà Lý đoạn qua xã Vũ Đông (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.D
Hiện trường vụ múc trộm hàng nghìn khối đất ngoài đê sông Trà Lý đoạn qua xã Vũ Đông (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.D
Hiện trường vụ múc trộm hàng nghìn khối đất ngoài đê sông Trà Lý đoạn qua xã Vũ Đông (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.D
Lên top