Công an: Điều tra quyết định "ông Lê Viết Chữ thôi chức bí thư" bị rò rỉ

Ông Lê Viết Chữ vừa có quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lê Viết Chữ vừa có quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lê Viết Chữ vừa có quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top