Con quan chức du học bằng ngân sách rồi bội ước: Mất mát không chỉ là tiền

Ông Đoàn Dụng, Giám đốc sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết vẫn chưa thu hồi đủ tiền mà các học viên vi phạm cam kết khi đi đào tạo nước ngoài bằng ngân sách. Ảnh: Thanh Chung
Ông Đoàn Dụng, Giám đốc sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết vẫn chưa thu hồi đủ tiền mà các học viên vi phạm cam kết khi đi đào tạo nước ngoài bằng ngân sách. Ảnh: Thanh Chung
Ông Đoàn Dụng, Giám đốc sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết vẫn chưa thu hồi đủ tiền mà các học viên vi phạm cam kết khi đi đào tạo nước ngoài bằng ngân sách. Ảnh: Thanh Chung
Lên top