Bình Thuận:

Con “nợ” thuế, cưỡng chế ghế, võng của Mẹ VNAH

Mẹ VNAH Lê Thị Đê gần 90 tuổi bị cán bộ thuế cưỡng chế tài sản.
Mẹ VNAH Lê Thị Đê gần 90 tuổi bị cán bộ thuế cưỡng chế tài sản.