Còn nhiều “góc khuất” sau phiên đấu giá xe ôtô Mercedes

Văn phòng làm việc của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: QUANG ĐẠI
Văn phòng làm việc của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: QUANG ĐẠI
Văn phòng làm việc của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: QUANG ĐẠI
Lên top