“Con đường hành dân” giữa thành phố Biên Hòa

Đường Yết Kiêu nhếch nhác trong thành phố Biên Hòa
Đường Yết Kiêu nhếch nhác trong thành phố Biên Hòa