Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội:

Có xử lý kiểu “dồn” dân đến đường cùng?

Ngôi nhà số 10 Hàng Chuối khi gỡ mái nhà xuống cấp nguy hiểm trơ tường gạch mục nát
Ngôi nhà số 10 Hàng Chuối khi gỡ mái nhà xuống cấp nguy hiểm trơ tường gạch mục nát
Ngôi nhà số 10 Hàng Chuối khi gỡ mái nhà xuống cấp nguy hiểm trơ tường gạch mục nát
Lên top