Có tối đa bao nhiêu người được đứng tên trên sổ đỏ?

Lên top