"Có thể Ngọc Trinh không xấu hổ, nhưng tôi xấu hổ"

Lên top