Có thể đóng lùi bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Người lao động tự do có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng  tháng khi đủ điều kiện. Ảnh Hải Nguyễn.
Người lao động tự do có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện. Ảnh Hải Nguyễn.
Người lao động tự do có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top