Có thể đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để nhận lương hưu?

Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Lên top