Có thật chính sách hưu trí Việt Nam “hào phóng” nhất thế giới?

Cán bộ làm thủ tục trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: BHXHVN
Cán bộ làm thủ tục trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: BHXHVN
Cán bộ làm thủ tục trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: BHXHVN
Lên top