Cơ sở y tế ở Quảng Trị điêu đứng vì bị trừ tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh

Việc khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ sẽ không duy trì được lâu vì được cấp tạm ứng 0 đồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Việc khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ sẽ không duy trì được lâu vì được cấp tạm ứng 0 đồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Việc khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ sẽ không duy trì được lâu vì được cấp tạm ứng 0 đồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top