Cơ sở sấy, phơi thóc "hành" khu dân cư ở Thái Bình

Xe có tải trọng lớn dừng đỗ để bốc, dỡ thóc tươi vào kho của hộ bà Lê Thị Chiên ở thôn Tam Lộng, xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy, Thái Bình). Ảnh: NDCC.
Xe có tải trọng lớn dừng đỗ để bốc, dỡ thóc tươi vào kho của hộ bà Lê Thị Chiên ở thôn Tam Lộng, xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy, Thái Bình). Ảnh: NDCC.
Xe có tải trọng lớn dừng đỗ để bốc, dỡ thóc tươi vào kho của hộ bà Lê Thị Chiên ở thôn Tam Lộng, xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy, Thái Bình). Ảnh: NDCC.
Lên top