Cơ sở nào để TPHCM thu giá dịch vụ thoát nước từ năm 2022?

Nước ngập trên đường Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức) do hệ thống thoát nước nhỏ.  Ảnh: Minh Quân
Nước ngập trên đường Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức) do hệ thống thoát nước nhỏ. Ảnh: Minh Quân
Nước ngập trên đường Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức) do hệ thống thoát nước nhỏ. Ảnh: Minh Quân
Lên top