Cơ sở giết mổ gia súc được đầu tư tiền tỉ, mới khai trương đã đóng cửa

Cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh) đóng cửa đã 3 năm. Ảnh: Quang Đại
Cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh) đóng cửa đã 3 năm. Ảnh: Quang Đại
Cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh) đóng cửa đã 3 năm. Ảnh: Quang Đại
Lên top