Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vẫn chỉ là “nhắm”… mảnh đất vàng!

Cty CP Thiết bị giáo dục 1 sau 11 năm CPH chỉ còn cái "xác không hồn" với hàng chục ngàn m2 đất.
Cty CP Thiết bị giáo dục 1 sau 11 năm CPH chỉ còn cái "xác không hồn" với hàng chục ngàn m2 đất.
Cty CP Thiết bị giáo dục 1 sau 11 năm CPH chỉ còn cái "xác không hồn" với hàng chục ngàn m2 đất.
Lên top