Có phải hiệu chỉnh thông tin khi đăng ký ứng dụng VssID - BHXH số?

Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: Hà Anh
Lên top