Có nên tặng hoa bệnh nhân đã được chữa khỏi dịch COVID-19?

Các bệnh nhân khi khỏi bệnh được tặng hoa.
Các bệnh nhân khi khỏi bệnh được tặng hoa.
Các bệnh nhân khi khỏi bệnh được tặng hoa.
Lên top