Có nên sử dụng món ăn chay nhưng giả theo món mặn?

Hiện nay có nhiều món ăn chay được giả theo món ăn mặn. Ảnh: Huân Cao
Hiện nay có nhiều món ăn chay được giả theo món ăn mặn. Ảnh: Huân Cao
Hiện nay có nhiều món ăn chay được giả theo món ăn mặn. Ảnh: Huân Cao
Lên top