Có nên nhờ người khác đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Nhờ người khác đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có rất nhiều rủi ro về pháp lý. Ảnh: Kim Nhung
Nhờ người khác đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có rất nhiều rủi ro về pháp lý. Ảnh: Kim Nhung
Nhờ người khác đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có rất nhiều rủi ro về pháp lý. Ảnh: Kim Nhung
Lên top