Có nên để một rạp Hòa Bình xập xệ giữa trung tâm Đà Lạt?

Công trình rạp Hòa Bình hiện hữu tại trung tâm khu Hòa Bình, Đà Lạt đang xuống cấp và sập xệ (ảnh: Yan News).
Công trình rạp Hòa Bình hiện hữu tại trung tâm khu Hòa Bình, Đà Lạt đang xuống cấp và sập xệ (ảnh: Yan News).
Công trình rạp Hòa Bình hiện hữu tại trung tâm khu Hòa Bình, Đà Lạt đang xuống cấp và sập xệ (ảnh: Yan News).
Lên top