Có nên chấp nhận đơn tố cáo cán bộ về hưu, đơn gửi qua email?

Đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa cho rằng không nên chấp nhận đơn tố cáo đối với cán bộ đã nghỉ hưu. Ảnh: Đỗ Thơm
Đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa cho rằng không nên chấp nhận đơn tố cáo đối với cán bộ đã nghỉ hưu. Ảnh: Đỗ Thơm