Có nên cấm dịch vụ đòi nợ thuê: Không để quỵt nợ vỗ tay, chủ nợ… khóc ròng?

Nguyễn Xuân Đường- tức Đường "Nhuệ" từng tham gia đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen. Ảnh: M.D
Nguyễn Xuân Đường- tức Đường "Nhuệ" từng tham gia đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen. Ảnh: M.D
Nguyễn Xuân Đường- tức Đường "Nhuệ" từng tham gia đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen. Ảnh: M.D
Lên top