Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có nên bắt buộc phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ?

một đối tượng làm giả chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả bị bắt giữ (Theo Báo Công an Nhân dân)
một đối tượng làm giả chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả bị bắt giữ (Theo Báo Công an Nhân dân)