Có khuyết điểm về đạo đức nhà giáo, hiệu trưởng bị kỷ luật khiển trách

Quyết định kỷ luật ông Trần Xuân Linh. Ảnh: HT.
Quyết định kỷ luật ông Trần Xuân Linh. Ảnh: HT.
Quyết định kỷ luật ông Trần Xuân Linh. Ảnh: HT.
Lên top