Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng: Quá coi thường sức khỏe học sinh