Có được tặng thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho anh, chị em?

Người lao động không được quyền tặng cho thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội của mình.
Người lao động không được quyền tặng cho thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội của mình.
Người lao động không được quyền tặng cho thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội của mình.
Lên top