Có được hưởng tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Nếu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động chưa được điều chỉnh trượt giá thì liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết. Ảnh: Nam Dương
Nếu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động chưa được điều chỉnh trượt giá thì liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết. Ảnh: Nam Dương
Nếu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động chưa được điều chỉnh trượt giá thì liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết. Ảnh: Nam Dương
Lên top