Có được đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú không?

Lên top