Cổ động viên bóng đá Đà Nẵng chung tay đẩy lùi COVID-19

Cổ động viên Man United tại Đà Nẵng ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: NV CC
Cổ động viên Man United tại Đà Nẵng ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: NV CC
Cổ động viên Man United tại Đà Nẵng ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: NV CC
Lên top