Chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang đóng BHXH tự nguyện cần lưu ý gì?

Lưu ý quan trọng khi chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Lưu ý quan trọng khi chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Lưu ý quan trọng khi chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Lên top