Chuyển từ A92 sang E5, người tiêu dùng nói gì?

Từ ngày 1.1.2018, xăng A92 sẽ chính thức bị "khai tử"
Từ ngày 1.1.2018, xăng A92 sẽ chính thức bị "khai tử"
Từ ngày 1.1.2018, xăng A92 sẽ chính thức bị "khai tử"