Chuyện ngày Tết: Bát phở tăng giá và cuốc xe không mặc cả

Có nhiều quan phở thông báo tăng giá những ngày Tết. Ảnh: Đ.H
Có nhiều quan phở thông báo tăng giá những ngày Tết. Ảnh: Đ.H
Có nhiều quan phở thông báo tăng giá những ngày Tết. Ảnh: Đ.H
Lên top