Chuyện một công nhân nghèo từ chối nhận gạo miễn phí

Lấy gạo miễn phí từ ATM gạo do Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tổ chức. Ảnh chụp chiều 21.4. Ảnh: Sơn Tùng.
Lấy gạo miễn phí từ ATM gạo do Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tổ chức. Ảnh chụp chiều 21.4. Ảnh: Sơn Tùng.
Lấy gạo miễn phí từ ATM gạo do Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tổ chức. Ảnh chụp chiều 21.4. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top