Chuyện lạ ở TPHCM: Trồng đinh ốc giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Nhiều cây đinh ốc vít được trồng "đúng quy trình" giữa đường.
Nhiều cây đinh ốc vít được trồng "đúng quy trình" giữa đường.
Nhiều cây đinh ốc vít được trồng "đúng quy trình" giữa đường.