Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyện không đáng nói mà cứ ầm ĩ!