Chuyên gia ủng hộ sưa đỏ được bảo vệ từ gốc đến thân và lắp camera giám sát

Sưa đỏ được bảo vệ từ gốc đến thân. Ảnh Thành Đông.
Sưa đỏ được bảo vệ từ gốc đến thân. Ảnh Thành Đông.
Sưa đỏ được bảo vệ từ gốc đến thân. Ảnh Thành Đông.
Lên top