Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyên gia: Trồng cây phong lá đỏ ở đường phố hơi vô duyên!

Những cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng.
Những cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng.