Chuyên gia: Trồng cây phong lá đỏ ở đường phố hơi vô duyên!

Những cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng.
Những cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng.
Những cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng.
Lên top