Chuyện gì đã xảy ra sau vụ 18.000 người mắc bẫy lừa nhẫn vàng giả?

Tang vật thu được khoảng 40.000 chiếc nhẫn vàng giả. Ảnh: congan.hanoi.gov.vn.
Tang vật thu được khoảng 40.000 chiếc nhẫn vàng giả. Ảnh: congan.hanoi.gov.vn.
Tang vật thu được khoảng 40.000 chiếc nhẫn vàng giả. Ảnh: congan.hanoi.gov.vn.
Lên top