Chuyển đổi số trong giáo dục là gì?

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2. Ảnh: La Giang
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2. Ảnh: La Giang
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2. Ảnh: La Giang
Lên top