Chuyển đổi số sang thẻ căn cước gắn chip: Thiết thực, tiện ích cho dân

Người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh: V.Dũng.
Người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh: V.Dũng.
Người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh: V.Dũng.
Lên top