Chụp CT Scanner não sọ thì được quỹ BHYT chi trả bao nhiêu?

Lên top