Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuỗi nhà hàng nướng Hà Nội kêu trời vì bị nhái trắng trợn tại Hà Tĩnh

Nhà hàng Nhất Nướng tại Hà Nội (trái) và cơ sở nhái tại Hà Tĩnh.
Nhà hàng Nhất Nướng tại Hà Nội (trái) và cơ sở nhái tại Hà Tĩnh.