Chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai, Hà Nội): Chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo của cơ quan chức năng?

Một lối đi vào tòa nhà bị bịt kín và sử dụng làm khu vực gửi xe cho người dân ngoài chung cư.
Một lối đi vào tòa nhà bị bịt kín và sử dụng làm khu vực gửi xe cho người dân ngoài chung cư.
Một lối đi vào tòa nhà bị bịt kín và sử dụng làm khu vực gửi xe cho người dân ngoài chung cư.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top